Nyhetsbrev november

Här är novembers nyhetsbrev som går ut i Göta.

Katalogposter till periodika 2016

Hurra! Nu finns det katalogposter till de periodikatitlar som vi prenumererar på i Göta, nu kan ansvariga sätta igång och jobba med utgivningsplaner för 2016.

Saknar du någon titel fast 649 titlar har skickats in i Book-it? Hör av dig till metadata på funktionsbrevlådan.

Stiftsposterna

Var uppmärksam när du lägger bestånd så att du inte använder en stiftspost! Osäker?

Kolla med din kollega som är katalogansvarig på ditt bibliotek.

Påminnelse; läroböcker utan cd

Som ankomstregistrerare är det viktigt att uppmärksamma att det kan komma läroböcker som inte längre har någon cd – och det trots att det står så i Librisposten.

Det här har Göta löst genom att göra Book-itposter till berörda titlar.

Problemet är att nybeställningar som görs lägger sig på Librisposten så var uppmärksam vid ankomstregistrering och koppla om till rätt Book-itpost om mediet du har köpt saknar cd. Det här är mycket viktigt för att inte låntagaren ska ”drabbas” i slutänden.

Om det inte finns någon Book-itpost – meddela katalogisatörerna via metadatabrevlådan.

 

MM-poster och Libra-poster; katalogvård i din lokala samling

Det finns många dubblettposter och MM- och Libra-poster knutna till olika lokalsamlingar i BOOK-IT. Från kataloghåll uppmanar vi er att gallra i ert bestånd och att plocka bort katalogposter som inte behövs. Men när det gäller lokalsamlingar är gallring inte ett alternativ eftersom lokalsamlingens tryck ska finnas även i framtiden. Ett sätt att hjälpa till att rensa i katalogen är att gå igenom sin lokalsamling tryck för tryck och kolla mot katalogen. Sök på titel och lokalisera om till Libris eller Burk-post och gallra överflödig post. Finns ingen sådan post sök i Libris. Lägg bestånd där och posten kommer in nästa dag. Lokalisera till den posten och ta bort den gamla posten. Om det inte finns vare sig alternativ Libris- eller Burk-post i BOOK-IT eller en post i Libris måste den gamla posten vara kvar.

Det innebär en del arbete att jobba på detta sätt men lokalsamlingen är viktig och ofta inte så jättestor. Med tanke på framtida överföring av Götas bestånd till Libris så är detta ett bra sätt att förbereda.

Hyllsignum Kma

För de bibliotek i Göta som önskar dela upp hyllsignum för Kma gäller följande;

Ryssland (Kma); Ukraina (Kmad); Vitryssland (Kmae); Moldavien (Kmaf) på hyllsignum Kma.6 – på vilket det mesta troligtvis hamnar eftersom det som ges ut idag mestadels är nutidshistoria.

Kma, Kma.5 och Kma.59 låter vi vara som tidigare.

På knubbarna för Kma.6 och Nma kan man förslagsvis skriva: Ryssland, Ukraina, Vitryssland och Moldavien.

Och så avrundar vi med….

Återlämning Glöm inte att dra nya böcker på återlämning! Superviktigt för att de ska fångas in om det finns reservation på titeln.

Nyhetsbrev oktober

Barnboksnoteringar
Du har säkert redan noterat att barnboksnoteringar läggs in på katalogposter för barnbokstitlar (görs emellertid inte retroaktivt).

När du undrar varför katalogisatörerna…..
lägger reservationer och kanske till och med flyttar upp sin reservation (gud förbjude!) beror det på att de bedömer att de behöver ha titeln i sin hand för katalogisering, det handlar inte om några långlån, det har de lovat dyrt och heligt. Så snart titeln är katalogiserad går den självfallet ut i cirkulation igen.

Fritidshem
rör på sig och under oktober kommer titlar som handlar om fritidshem få ny klassning, de rör sig från Oh* till Em*.
Det har också gått ut som ett bibliografiskt meddelande.

Kurslitteratur och digitalt material på webben
mest för er kännedom vill Nyhetsbrevet belysa problematiken kring de många kursböcker som numera kommer med en kod som öppnar upp till användning av material på webben för läsaren/låntagaren.
Här har olika förlag olika rutiner för hur läsaren ska få denna access till webbmaterialet, t ex har Natur och Kultur inloggningen tryckt i boken och ger tillstånd till många samtidiga användare medan t ex Studentlitteratur vill att utlånande bibliotek registrerar ett användarnamn. Hos Liber å andra sidan är varje eLabb till en bok unik och ska kopplas till en viss e-postadress – det här således inte helt enkelt att lösa för ett bibliotek.

Här behövs en rutin för kurslitteratur med aktiveringskoder för alla Götabibliotek och frågan har diskuterats i både metadatagruppen och även gruppen för Götas medieförsörjning.
Nyhetsbrevet kan inte leverera en lösning här och nu, här får vi anledning att återkomma i frågan – metadata eller annan grupp, återstår att se.

Inköp av medier på utländska språk
En liten påminnelse rörande inköpstänket när det kommer till medier på utländska språk (här de språk som inte räknas som ”skolspråken”.)
Tänk på att göra dina inköp från de leverantörer som erbjuder katalogpost.
I dagsläget har inte katalogisatörerna kompetens för att katalogisera titlar på utländska språk eller språk som inte har latinska bokstäver. Titlar kan sökas i utländska kataloger men då krävs ett isbn.
Metadata avråder inköp från andra inköpskanaler än de som idag erbjuder katalogpost i samband med inköp.
Se de manualer som finns på Göta Petter-bloggen och Libris förvärvsrutin som finns på KB:s hemsida.