Inköpsstopp december månad

Till samtlig personal inom Götabiblioteken

OBS! Inför övergång till Libris – Inköpsstopp december månad

Under december månad kommer Librisprojektet att göra nödvändiga inställningar hos medieleverantörer för att poster till katalogen ska komma via Libris istället för BURK. Detta gör att det blir ett INKÖPSSTOPP från 1 dec till 31 dec 2014 för samtliga Götabibliotek. Det kommer inte att finnas några poster tillgängliga och under denna period behöver vi få testköra postimporten i lugn och ro. Alltså, gör nödvändiga inköp i november månad och avvakta med inköp av 2015 års utgivning, dvs vänta med inköp från vårboksnumret.

Vi meddelar när det går bra att köpa igen och då kommer postförsörjningen att ske via Libris.

 

Annonser

Projektets kommunikationskanaler, Göta Petter-bloggen och Facebooksidan, lanseras fredagen den 24 okt. Projektmedarbetare, personal på Götabiblioteken och intressenter i Librisprojektet kommer att kunna följa projektets aktiviteter.

Kartläggningen av Götabibliotekens inköps/katalogiseringsprocesser avslutades 21 okt. Dokumentationen används nu för att ta fram nya rutiner i samband med övergången till Libris.

Under november kommer projektet att åka till alla Götabibliotek med allmän information till all personal. Målet är att alla kommer att få veta hur vardagen påverkas av att biblioteket använder Libris. Informationsträffarna är öppna för all Götapersonal, se i kalendern på Facebook för ett evenemang nära dig.

Personal som berörs mer direkt av projektet, till exempel inköpare, kommer att få särskild information om rutiner/mallar och uppföljning under januari för att säkerställa att man har det man behöver.

Under december månad kommer nödvändiga inställningar att göras för att ändra postförsörjningen till Libris. Mer information om detta kommer snart…

Vad händer i oktober

Senaste nytt om vad som händer i Librisprojektet under oktober 2014.

  • BURK-licenser i nuvarande omfattning är uppsagda till den 31 dec 2014. Nya licenser enligt beslut tecknas i samband med att Länsbiblioteket övergår till Region Östergötland.
  • Vi har påbörjat kartläggningen av inköpsprocesser/arbetsflöden för att kunna ta fram gemensamma rutiner, detaljerad tidplan och rätt information/utbildning till alla.
  • Kartläggning är genomförd i fem bibliotek, fem är inbokade till nästa vecka, metadatagruppen kartlägger ”sina” bibliotek. Ett bibliotek är kvar att kontakta…
  • Göta Petter-bloggen med information till Göta personal, arbetsgrupper och intressenter lanseras inom kort
  • Information/utbildning om Libris kommer att ske i november med besök på biblioteken samt inbjudan till utbildningstillfällen beroende på vem som behöver veta vad, ex nya rutiner, allmän kunskap om Libris, arbetsordning inför själva transformationen.
  • December kommer att bli en transformationsmånad, räkna med att köpa in så mycket ni kan redan i november

Jag får passa på att tacka för trevliga samtal när jag har talat med de olika biblioteken. Alla befinner sig i olika situationer och har olika förutsättningar men engagemanget och kunskapen är stor överallt och man har vänligt delat med sig. En gedigen kartläggning lägger grunden för goda rutiner efter nyår. Det är bara det man medveten om, som man kan förändra till det bättre…

En utmaning framöver är att hitta Götaidentiteten, mittemellan det lokala biblioteket och den nationella katalogen. Hur samarbetar vi på bästa sätt för att erbjuda Götalåntagarna bästa service? Mitt uppdrag är att göra detta så tydligt för Götabiblioteken som möjligt, för att kunna fatta rätt beslut vid rätt tillfälle. Det ska vara en tillgång att tillhöra Göta och innebära delaktighet och förtroende.

 

Göta Petter! nu ble ja liten som enna tesked igen…

I denna portal finns information om vad som händer i Götabibliotekens Librisprojekt. Titeln på bloggen ”Göta Petter” är vald med inspiration från teskedsgumman. Under resans gång när Götabiblioteken övergår till att använda Libris för sin katalogisering kommer det bli flera stunder när omvärlden ter sig annorlunda ut – lite större, lite mer svårhanterad och full av utmaningar. Då får vi göra som teskedsgumman som med list och smicker övertalar råtta, katt, hund, regnmoln, sunnanvind, sol, tillbringare och stekpanna till att göra det som behövs för att huset ska bli städat, stortvätten bli tvättad och stekta pannkakor står på bordet när gubben hennes kommer. På något sätt kommer vi att hitta de nya arbetssätten, kontaktnäten och arbetsfördelning för att vara en del av Libriskollektivet.

Via bloggen håller du dig uppdaterad om vad som händer i projektet, kan söka och hitta dokument/information kring Libris och Libris i Göta. Följ oss via RSS-flöde eller vår Facebooksida https://www.facebook.com/LIBRISiGotabiblioteken.