Inköpsstart BTJ

Fk All personal inom Göta

INKÖPSSTART BTJ
Nu går det bra att köpa från BTJ.
Manualer för de nya rutinerna finns här https://librisprojektet.wordpress.com/manual/
Frågor om manualerna skickas till metadata@gotabiblioteken.se

Köp som vanligt.
OBS Se till att inställningen vid köpet är att få bibliografisk post (då skickas den automatiskt via Libris). Det kan redan vara inställt dock.
Man kan ange inställningen vid varje beställningstillfälle, eller under mina sidor/inställningar ställa in så att det alltid beställs post vid beställning.
Ni kan under mina sidor/inställningar ställa in så att det är förvalt enligt nedan

BTJ best bild 1

Annars anges det som val vid varje enskild beställd artikel

BTJ best bild 2

Annonser

Nyhetsbrev metadata februari

Hej kollegor i Göta,

här kommer februaris nyhetsbrev från oss i metadatagruppen.
Vi tar väl de olika spörsmålen i alfabetisk ordning denna måndag i februari….

Etiketter
Vid det här laget har nog alla uppmärksammat att de sk intelligenta etiketterna inte längre kan
användas vid ankomstregistrering.
Vid ankomstreg. – sök upp på isnb eller författarens namn.

Fjärrlån
det är dags att städa i fjärrlånemodulen.
Fjärrlån som är äldre än 6 månader – då är det lämpligt att ta bort fjärrlåneposten.
Tänk på att det inte räcker med att returnera exemplaret, för att katalogposten ska försvinna
måste du aktivt ta bort den.
Så här gör du;
• Gå till fjärrlån
• bocka för rutan för returnerade
• välj leverans till ditt eget bibliotek
• Sök
nu kan du gå igenom listan i lugn och ro, välj ”Ta bort” för att fimpa fjärrlåneposten.

Tänk på att tomma fjärrlåneposter som du vid sökning ibland stöter på i Expert-sök
kan vara fjärrlån som är gjorda i en annan kontoorganisation, det kan tex vara en skola som gjort fjärrlånet.
Du ser emellertid endast katalogposten som för dig ser ut att sakna bestånd.

Inköp av outrustat
Ibland vill man köpa in outrustade böcker, dessa inköp vill man inte ha in i katalogen i de fall
då man t ex ämnar ha böckerna som gåvoböcker.
Vi rekommenderar att man skaffar ett särskilt konto för dessa inköp hos Adlibris,
ett konto för outrustat som inte är kopplat till Libris förvärvsrutin.

Katalogposter.
om du lokaliserar direkt på en katalogpost – var observant!
Det finns många varianter av poster där ute… e-boksposter, fjärrlåneposter, stiftsposter.
Var uppmärksam så att du väljer rätt post.

Och, om du har importerat en post från Libris, tänk på att knyta bestånd
inom två arbetsdagar annars finns det en risk att posten plockas bort då tomma
katalogposter rensas bort kontinuerligt.

Metadatatratten
På mötet för systemansvariga i Göta i januari kom ett önskemål om att de mejl som
kommer från metadatatratten ska ställas till den funktionsbrevlåda som Götasupporten har.
Kan du som läser detta nyhetsbrev ombesörja att den kollega som tar emot metadatatrattsmejl
mejlar direkt till mig så att vi i metadata kan checka av att vi styr om dessa mejl rätt,
tackar på förhand.

Tidskrifter
Behöver du katalogposter till tidskrifter? Mejla till metadatas funktionsbrevlåda.

Ämnesord
preliminära katalogposter är som du kanske sett inte försedda med ämnesord.
NB lägger ämnesord på facklitteratur, Sv. barnboksinstitutet på barnlitteratur.
Skönlitteratur däremot har folkbiblioteken i Libris ett gemensamt ansvar för.
KB håller i arbetsgrupper för genrer och ämnesord och vi i Göta funderar som bäst på hur vi smidigast ska
ombesörja detta.

Och sist men inte minst – kom ihåg att skicka det här nyhetsbrevet vidare till den det berör, missa
inte att pytsa det vidare till en berörd skolkollega som du ev har i din kommun!

Och frågor…
rörande katalog ställs med fördel till metadata@gotabiblioteken.se
systemfrågor däremot hänvisas till gotasupport@gotabiblioteken.se

Och det var det hele för denna gång,

med vänlig hälsning
Metadatagänget
/genom Elisabeth

Nyhetsbrev metadata januari

Hej kollegor i Göta,

japp – då är vi med och får nu katalogposter från Libris samt visning av bestånd av nyförvärv i den samma.
Här kommer kortfattad info kopplat till förändringar i och med vår övergång till Libris.

Tillägg till Götas hyllista
Kma.6
har tillkommit

Nytt: använd objektkod vid sökning i Expert-sök
I och med övergången till Librisposter kommer du inte längre att få en fullständig träff när du söker på medietyp (eftersom detta inte används i Libris). Använd istället objektkod (/ob).
Dags att plugga in lite nytt med andra ord, här nedan finns några av de vanligast förekommande objektkoderna (du hittar resten av koderna i hjälpen):

A Tryckt material i språklig form
GL Video: dvd
IC Talbok: optisk skiva, DAISY
IV Ljudbok: cd (/LC)
JU Cd: musikinspelning
LO Direktåtkomst, interaktivt multimedium (t.ex. TV-spel)
LR Fjärråtkomst
O Kombinerat material

Nya språkkoder
Fram tills nu har en gemensam språkkod använts för bosniska, kroatiska och serbiska böcker, men från och med nu kommer alla nya böcker att hamna på varje lands språkkod. Detta gör att man på sikt kan söka fram böcker på respektive språk.

Bosniska – bos
Kroatiska – hrv
Serbiska – srp

Böckerna kommer fortfarande att stå på samma hyllsignum (Hmf).

Och till sist….
Fjärrlånemodulen
viktigt! vänligen använd fjärrmodulen endast till fjärrlån, inget annat än just fjärrlån.

Manualer
när du ska köpa och ankomstregistrera – manualer hämtar du hem på https://librisprojektet.wordpress.com/manual/
manual för hur man kopplar manuellt kommer, gäller i huvudsak för inköp från Förlag Ett.

Frågor
rörande katalog ställs med fördel till metadata@gotabiblioteken.se
systemfrågor däremot hänvisas till gotasupport@gotabiblioteken.se
Det var det hele för denna gång,

med vänlig hälsning
Metadatagänget
/genom Elisabeth