Enkät skolbibliotek inom Götabiblioteken

Vi arbetar hårt för att få en överblick över skolornas situation i Götabibliotekens katalog. Just nu genomförs en enkät till alla skolbibliotek inom Götabibliotekens geografiska område.

Svaren kommer att användas för att kunna ge bättre information till skolbiblioteken om katalogen, det gäller bland annat rutiner och samordning. Även om skolbiblioteket redan har kontakt med Götabiblioteken eller Librisprojektet så behövs alla svar i enkäten och det ska fyllas i en enkät per skola.

Tack för hjälpen!

Länk till enkäten
http://goo.gl/forms/tB8CAKUujk

Annonser