Göta Petter! sa Libris

KB:s LIBRIS nationella bibliotekssystem uppmärksammar Librisprojektet på Götabiblioteken. Kul tycker vi som arbetar med projektet och övergången till Libris!

Göta Petter!.

Annonser

Att vara en del av Libriskollektivet

På mötet med katalogansvariga inom Götabiblioteken den 21 april blev resan synlig att från det enskilda biblioteket och ett arbetssätt att ibland göra lokala ändringar/anpassningar av katalogen, till att först ingå i kollektivet Göta med tretton andra bibliotek (med sina egen uppfattning av vad ”katalogen” är/bör vara), till att numera ingå i ”jättekollektivet” Libris, där eventuella ändringar slår igenom för folkbibliotekssverige (på god väg dit i alla fall). Det ställer krav på ett förändrat arbetssätt och syn på vad som ska finnas i katalogen och vad inte.

Utbildning för katalogansvariga

Librisprojektet på Götabiblioteken har genomfört en utbildning för katalogansvariga från de olika Götabiblioteken för att gå igenom vad som sker (bakom kulisserna) i samband med katalogpostöverföringen. Det var dels tankar kring hur vi delar information och dels hur vi samarbetar kring postförsörjningen. Katalogansvariga fyller en viktig funktion i att förmedla information i katalogrelaterade frågor och att se till att rutiner slår igenom. Varje månad skickar metadatagruppen ut ett nyhetsbrev https://librisprojektet.wordpress.com/tag/nyhetsbrev/ som är ett slags ”bibliografisk service” till Götabiblioteken. Katalogansvariga fungerar också som kontaktperson in till kataloggruppen och kan samla ihop frågeställningar. Dokumentation från mötet kommer under våren.

Mer om utbildning

Utbildning, utbildning, utbildning. Vi förbereder just nu att fördjupa oss och att sprida kunskapen om Libris och Book-IT med Libris inom Göta. Vi haft katalogworkshop och 8.0/MARC21-dialog med Axiell. Vi förbereder för en kurs i Book-IT katalogisering i juni. I morgon tisdag den 21 april träffar vi katalogansvariga från de olika Götabiblioteken för att gå igenom vad som sker och hur vi delar information och samarbetar kring postförsörjningen. Nästa tisdag den 28 april träffar vi några skolkatalogisatörer för att hitta gemensamma rutiner där. En del skolbibliotek inom Göta använder Book-IT:s förvärvsmodul och då hamnar beståndet automatiskt i Libris, något vi arbetar för att hitta en lösning på. Tips emottages tacksamt!
Är det något du saknar i utbildningsväg? Skicka gärna synpunkter om det.

Nyhetsbrev metadata april

Hej kollegor i Göta,

redan april månad och det är vår i hela Göta, det firar vi med ett nyhetsbrev.

Nya objektkoder
för att underlätta att sökning och presentation av på medietyperna storstil och blu-ray har
helt nya och egna objektkoder skapats;
för storstil (S) och blu-ray (GB).

Mp3
vidare har också de medier som enbart består av mp3 nu gjorts sökbara i Arena.

Islänningar
kollegor i Göta uppmanas att vara uppmärksamma på titlar skrivna av isländska författare!
BURK har använt sig av en gammal praxis vad gäller författarnamn på isländska och när vi nu följer
Libris är huvuduppslaget på författarens förnamn (inte efternamn som tidigare).

Kontrollera därför vid ankomstregistrering att medier du beställer har rätt namn understryket.

Hyllista
en lista över Götas hyllsignum finns nu tillgänglig – använd den när du gör mediabeställningar.
Listan finns tillgänglig via Librisbloggen, under Manualer.

Tomma katalogposter
det finns i nuläget runt 5000 tomt ekande katalogposter i Book-it.
Under vecka 17 påbörjas arbetet med att rensa bort dessa.

Förlag Ett
när du beställer från Förlag Ett; fyll inte i hyllsignum.
Manualen är under revidering.

Och som alltid; skicka detta nyhetsbrev vidare till den det berör!

Och vid det här laget känner ni till att frågor skickas till….
katalog; metadata@gotabiblioteken.se
system; gotasupport@gotabiblioteken.se

med vänlig hälsning
Metadatagänget
/genom Elisabeth

Nyhetsbrev metadata mars

Hej kollegor i Göta,

tre månader med Libris och det har blivit dags för mars månads nyhetsbrev.

Det här med avvikande signum när du handlar…..
Vi har förstått att man kanske inte alltid tänker på att ange avvikande hyllsignum när man lägger sin beställning hos Adlibris och Btj.
Det här är ett viktigt moment eftersom katalogpostens hyllsignum kan bli ett annat än bokens ryggsignum.
Librisposter har inget hyllsignum, detta läggs av katalogisatörerna i Göta.

Glöm därför inte att ange ditt avvikande hyllsignum vid köp från Adlibris och Btj.

Ett tips! För att förenkla ditt arbete vid inköp kan följande arbetsgång vara tänkbar;
när du har gjort en stor (eller liten) beställning med många (eller få) titlar kan du med fördel skriva ut din inköpslista när du når sidan 6 i manualen för Beställning från Adlibris (Bekräfta).
Den utskrivna listan har du användning av när du ska fylla i Lokalt hyllsignum, sidan 8 i manual för inköp hos Adlibris
(observera att det i Adlibris webbformulär står ”Avvikande hyllsignum”).

Fyll nu i hyllsignum enligt din inköpslista.

Kom ihåg att alltid föra över din beställning till Book-it vid köp.
Det gör du genom att välja ”Skicka” hos Adlibris, ”Slutför köp” i Btj och hos Förlag Ett står det ”Lägg in order i Book-it”.

Ta också för vana att checka av dina beställningar i Förvärv så att du ser att din beställning är kopplad.
När det gäller beställningar från Förlag Ett måste du alltid koppla manuellt.

Lokalisera på bef katalogpost
Om du lokaliserar på en bef katalogpost i Book-it ska du inte lägga bestånd i Libris eftersom då Libris skickar iväg katalogposten på nytt till Book-it, vilket resulterar i dubbla poster och merarbete.

Tidningar och tidskrifter
För tidningar och tidskrifter finns det två olika sorters katalogposter; översiktsposter och årgångsposter.
Översiktsposter syns inte i Arena, finns till för administrationen av tidningar och tidskrifter i periodikamodulen och på dessa lägger man aldrig något bestånd.
Årgångsposter däremot finns för varje år och det är här man lägger sitt biblioteks bestånd.
Saknar du katalogpost för tidning/tidskriftstitel – vänd dig till metadatas funktionsbrevlåda; metadata@gotabiblioteken.se

Och så till sist ett förtydligande;
det är alltså Götas nyförvärv vi får bestånd för i Libris – vi har inte på något vis lagt in Götas totala bestånd i Libris.

Och skicka detta nyhetsbrev vidare till den det berör!

Och frågor…
rörande katalog ställs med fördel till metadata@gotabiblioteken.se
systemfrågor däremot hänvisas till gotasupport@gotabiblioteken.se

med vänlig hälsning
Metadatagänget
/genom Elisabeth