Nyhetsbrev metadata maj

Måndagmorgon och vad kan vara bättre än att kicka igång veckan med ett nyhetsbrev –
och som alltid; tänk på att sprida denna information till berörd kollega så att nyhetsbrevet når ut
till kollegor som sysslar med inköp, ankomstregistrering och självfallet för allmän kännedom.

Katalogposter från BURK
Kanske har ditt bibliotek skickat utländska titlar för katalogiseringsuppdrag till BURK före vår övergång till Libris?
När böckerna väl kommer tillbaka från Btj kontrollera att BURK-post har kommit in i Book-it, lokalisera boken på katalogposten och skicka därefter BURK-posten till metadatas funktionsbrevlåda.

Bestånd på katalogposter för e-böcker
Det har förekommit att vi får bestånd på katalogposter avsedda för e-böcker, KB är kontaktat och det verkar i samtliga fall röra sig om någon form av sammanblandning av ISBN från förlagens sida. KB och metadata åtgärdar dessa.
Här är det bra med fler ögon, när du ankomstregistrerar/lokaliserar på en katalogpost – var uppmärksam på vad det är för typ av katalogpost du har på skärmen och om något inte stämmer – felanmäl och gör det till metadatas funktionsbrevlåda.

och….
var också uppmärksam på själva innehållet i katalogposten; innehåller en katalogpost information om att titeln innehåller t ex cd-skiva, väska, annat föremål och liknande – skall det överensstämma med verkligheten.

Kringmaterial som medföljer köp av böcker
För att undvika att inköp av böcker med tillhörande föremål/leksaker odyl till vilka man inte önskar en katalogpost rekommenderas man att skaffa ett enskilt konto som inte är kopplat till förvärvsrutinen. Det är ett smidigt sätt att förenkla inköp av t ex gåvoböcker och titlar som man inte ämnar låna ut.
Vänd dig till Adlibris, kundtjänst.

Tomma katalogposter
är aldrig kul – om du tar in en katalogpost, se till att använda den tämligen omgående, lägg bestånd och låt inte posten ligga tom.

Atingo
14 maj stängde Atingo ned sin verksamhet och alla e-boksposter från Atingo är nu borttagna ur katalogen.

Nyförvärv
koppla aldrig nyförvärv till befintliga BURK-poster som finns i Book-it.
Välj alltid Librisposten, vid oklarheter kontakta metadatas funktionsbrevlåda.

Talbokshantering – inköp av nya titlar samt nedladdningar
Inköp
Eftersom Btj i dagsläget inte levererar preliminära poster på talböcker så måste dessa läggas in i mall för ”Tillfällig post – talbok” och sedan kopplas manuellt.
Det är först när talboken är färdiginläst som titeln katalogiseras i Libris.
När den sas färdiga talboken skall ankomstregistreras importeras posten från Libris. Den tillfälliga posten byts därefter ut mot Libris-posten.

Nedladdning
Det finns två mallar för nedladdade talböcker – en för vuxen och en för barn.
Fyll i mallen och lokalisera talboken. Dessa mallar skall endast användas för nedladdningar som biblioteket inte räknar med att behålla under någon längre tid. I de fall något bibliotek önskar införliva en nedladdning i sitt ”vanliga” bestånd så importeras istället en Librispost på vilken man sedan lokaliserar talboken.

Saknar du tillgång till ovan nämnda mallar hör av dig till metadata.

Pocket
nu blir det enklare att urskilja vilka titlar som är pocketutgåvor i träfflistor vid sökning i Book-it.
Katalogisatörer lägger in [pocketutg.] och observera att det gäller endast nyutgivna pocketutgåvor på svenska, vuxentitlar.

KUR-böcker
Sitter du med KUR-böcker som ska läggas in?
KUR-böcker (nyförvärv) görs ingen skillnad från annat nyförvärv som införskaffas utanför sedvanlig förvärvsrutin
dvs man lägger bestånd i Libris och erhåller på så vis en katalogpost.

Kokböcker
Då utgivningen inom dessa ämnen är så omfångsrik är nu avdelningarna Qcabb Dietmat och Qcabc Vegetarisk mat utbrutna och har fått egna hyllsignum vilket gör det möjligt att ge dessa en egen hylla.

Och så avrundar vi nyhetsbrevet denna gång med en liten påminnelse;
Kom ihåg att vid inköp hos Adlibris så måste du ange ryggsignum & avvikande hyllsignum vid inköpstillfället.

med vänliga hälsningar
metadatagänget/
genom Elisabeth

Göta expects every woman and man to do its duty

Annonser

Utvärdering och avslutning

Hur ska Librisprojektet på Götabiblioteken utvärderas? Eller ska omställningen till Libris för Götabiblioteken utvärderas? Eller båda? Synpunkter, åsikter, kommentarer?

Librisprojektet på Götabiblioteken går mot sin avslutning. På tisdag den 19 maj är sista planerade träffen med Göta styrgrupp under projekttiden och projektet avslutas 30 jun. Den 25 jun kl 13-16 är det slutseminarium om projektet i Hörsalen på Linköpings stifts- och landsbibliotek. Anmälan till det görs här http://regionbibliotekostergotland.se/…/slutseminarium-libr….

Välkomna!

Nyhetsbrev metadata extra

Hej,

här kommer ett extra nyhetsbrev från metadata!

Förhoppningsvis har ni redan erhållit information från Adlibris i ett separat mejl – men för att vara på den säkra sidan pytsar vi ändå ut detta
till er kollegor i Göta samt en informationsdel från oss i metadatagruppen

Vänligen sprid nedanstående information till kollegor (inköp/ankomstreg/alt annan) i din organisation för kännedom.

Då AdLibris vid inköpstillfället inte längre föreslår något signum på helt nya titlar (from höstens utgivning) utan lämnar signumfältet tomt så måste du, för att få ett ryggsignum på boken, fylla i även detta fält. Det signum som du fyller i där ska sedan även fyllas i i fältet för avvikande hylla (denna sida får du upp sedan beställningen skickats till AdLibris, men innan du skickat den till Bookit).

Om inte samma signum fylls i på båda ställen kan det bli svårt att hitta boken om katalogposten får ett annat hyllsignum av katalogisatörerna. Det är dessutom till hjälp för katalogisatörerna i de fall de har svårt att avgöra vilket signum den ska ha.

Viktigt är också att den kollega som ankomstregistrerar är uppmärksam på att ryggsignum överensstämmer med katalogpostens hyllsignum alt. avvikande hylla.

Till vår hjälp har vi Götas hyllista. Den finns tillgänglig på Librisprojektets blogg: https://librisprojektet.wordpress.com/
Med vänlig hälsning
metadata-gänget
/genom Elisabeth