Nyhetsbrev september

Nyhetsbrev september når alla katalogansvariga i Göta som också läggs som en bilaga här Nyhetsbrev september

Vi börjar med Kalle Anka
Notera att katalogposterna ser lite annorlunda ut nu när det gäller Kalle Anka.
Sök på ”Kalle Anka den kompletta årgången” så förstår vad nyhetsbrevet vill förmedla.
Vi följer nu Libris praxis och huvuduppslaget i de nya katalogposterna är nu Kalle istället för Walt.
Äldre katalogposter kommer inte att ändras.

Islänningarna en gång till (gamla nyheter är också nyheter)
Så där, nu är islänningarna klara, bibliografiskt meddelande har gått ut till katalogansvarig.
Islänningarna har nu som sig bör sitt förnamn som sitt huvuduppslag.

Läroböcker utan cd
Som ankomstregistrerare är det viktigt att uppmärksamma att det kan komma läroböcker som inte längre har någon cd – och det trots att det står så i Librisposten.
Det här har Göta löst genom att göra Book-itposter till berörda titlar.
Problemet är att nybeställningar som görs lägger sig på Librisposten så var uppmärksam vid ankomstregistrering och koppla om till rätt Book-itpost om mediet du har köpt saknar cd.
Om det inte finns någon Book-itpost – meddela katalogisatörerna via metadatabrevlådan.

Läroböcker utan cd part two
Hittar du läroböcker eller andra titlar där katalogposten indikerar att det ska finnas med en cd och cd:n är borttappad/trasig? Låt inte sådana titlar gå ut i cirkulation utan att allt som ska vara med verkligen är med (gallra istället!). Låntagare som lägger reservationer på webben utgår från att det som finns beskrivet i katalogposten också är med när de lånar mediet.

Inköp av skönlitteratur på engelska – kolla om utgåvan redan finns i Book-it
Vid inköp av skönlitteratur, gäller främst på engelska till barn och vuxna;
beställ med fördel den utgåva som det redan finns i Book-it! Då slipper vi ha olika katalogposter för samma titel och undviker också därmed att det blir flera olika reservationsköer på samma titel.
I de fall det är en bok som bara finns på en skola behöver man inte ta hänsyn till vilken upplaga som beställs.

Inköp hos huvudleverantör
En liten påminnelse till dig som köper in – du gör väl dina inköp hos rätt huvudleverantör och på konton kopplade till förvärvsrutinen?
Bra! Annars får man ingen katalogpost och nyutgivna titlar ska man inte behöva göra tillfälliga poster till.

Fjärrlån
En titel som är fjärrlån kan återlämnas var som helst i Göta men ska åka tillbaka till ansvarigt Göta-bibliotek som ansvarar för retur till ägande bibliotek utanför Göta.

Så rutin för hantering av fjärrlån är som följer;
1. återlämna boken
2. sänd boken åter till det bibliotek som lånat in boken, lägg i lämplig Götalåda
3. ansvarigt bibliotek tar bort fjärrlåneposten
Och kom ihåg att städa i din fjärrlånemodul regelbundet
Och till sist….

Du har väl anmält dig till katalogansvarigas träff 13 oktober?!
Anmäl dig på RBÖ:s sida – tiden är 9-12 och lokalen Götarummet. Självfallet bjuds det på en fika.

Annonser