Nyhetsbrev oktober

Barnboksnoteringar
Du har säkert redan noterat att barnboksnoteringar läggs in på katalogposter för barnbokstitlar (görs emellertid inte retroaktivt).

När du undrar varför katalogisatörerna…..
lägger reservationer och kanske till och med flyttar upp sin reservation (gud förbjude!) beror det på att de bedömer att de behöver ha titeln i sin hand för katalogisering, det handlar inte om några långlån, det har de lovat dyrt och heligt. Så snart titeln är katalogiserad går den självfallet ut i cirkulation igen.

Fritidshem
rör på sig och under oktober kommer titlar som handlar om fritidshem få ny klassning, de rör sig från Oh* till Em*.
Det har också gått ut som ett bibliografiskt meddelande.

Kurslitteratur och digitalt material på webben
mest för er kännedom vill Nyhetsbrevet belysa problematiken kring de många kursböcker som numera kommer med en kod som öppnar upp till användning av material på webben för läsaren/låntagaren.
Här har olika förlag olika rutiner för hur läsaren ska få denna access till webbmaterialet, t ex har Natur och Kultur inloggningen tryckt i boken och ger tillstånd till många samtidiga användare medan t ex Studentlitteratur vill att utlånande bibliotek registrerar ett användarnamn. Hos Liber å andra sidan är varje eLabb till en bok unik och ska kopplas till en viss e-postadress – det här således inte helt enkelt att lösa för ett bibliotek.

Här behövs en rutin för kurslitteratur med aktiveringskoder för alla Götabibliotek och frågan har diskuterats i både metadatagruppen och även gruppen för Götas medieförsörjning.
Nyhetsbrevet kan inte leverera en lösning här och nu, här får vi anledning att återkomma i frågan – metadata eller annan grupp, återstår att se.

Inköp av medier på utländska språk
En liten påminnelse rörande inköpstänket när det kommer till medier på utländska språk (här de språk som inte räknas som ”skolspråken”.)
Tänk på att göra dina inköp från de leverantörer som erbjuder katalogpost.
I dagsläget har inte katalogisatörerna kompetens för att katalogisera titlar på utländska språk eller språk som inte har latinska bokstäver. Titlar kan sökas i utländska kataloger men då krävs ett isbn.
Metadata avråder inköp från andra inköpskanaler än de som idag erbjuder katalogpost i samband med inköp.
Se de manualer som finns på Göta Petter-bloggen och Libris förvärvsrutin som finns på KB:s hemsida.

 

Annonser