Nyhetsbrev november

Här är novembers nyhetsbrev som går ut i Göta.

Katalogposter till periodika 2016

Hurra! Nu finns det katalogposter till de periodikatitlar som vi prenumererar på i Göta, nu kan ansvariga sätta igång och jobba med utgivningsplaner för 2016.

Saknar du någon titel fast 649 titlar har skickats in i Book-it? Hör av dig till metadata på funktionsbrevlådan.

Stiftsposterna

Var uppmärksam när du lägger bestånd så att du inte använder en stiftspost! Osäker?

Kolla med din kollega som är katalogansvarig på ditt bibliotek.

Påminnelse; läroböcker utan cd

Som ankomstregistrerare är det viktigt att uppmärksamma att det kan komma läroböcker som inte längre har någon cd – och det trots att det står så i Librisposten.

Det här har Göta löst genom att göra Book-itposter till berörda titlar.

Problemet är att nybeställningar som görs lägger sig på Librisposten så var uppmärksam vid ankomstregistrering och koppla om till rätt Book-itpost om mediet du har köpt saknar cd. Det här är mycket viktigt för att inte låntagaren ska ”drabbas” i slutänden.

Om det inte finns någon Book-itpost – meddela katalogisatörerna via metadatabrevlådan.

 

MM-poster och Libra-poster; katalogvård i din lokala samling

Det finns många dubblettposter och MM- och Libra-poster knutna till olika lokalsamlingar i BOOK-IT. Från kataloghåll uppmanar vi er att gallra i ert bestånd och att plocka bort katalogposter som inte behövs. Men när det gäller lokalsamlingar är gallring inte ett alternativ eftersom lokalsamlingens tryck ska finnas även i framtiden. Ett sätt att hjälpa till att rensa i katalogen är att gå igenom sin lokalsamling tryck för tryck och kolla mot katalogen. Sök på titel och lokalisera om till Libris eller Burk-post och gallra överflödig post. Finns ingen sådan post sök i Libris. Lägg bestånd där och posten kommer in nästa dag. Lokalisera till den posten och ta bort den gamla posten. Om det inte finns vare sig alternativ Libris- eller Burk-post i BOOK-IT eller en post i Libris måste den gamla posten vara kvar.

Det innebär en del arbete att jobba på detta sätt men lokalsamlingen är viktig och ofta inte så jättestor. Med tanke på framtida överföring av Götas bestånd till Libris så är detta ett bra sätt att förbereda.

Hyllsignum Kma

För de bibliotek i Göta som önskar dela upp hyllsignum för Kma gäller följande;

Ryssland (Kma); Ukraina (Kmad); Vitryssland (Kmae); Moldavien (Kmaf) på hyllsignum Kma.6 – på vilket det mesta troligtvis hamnar eftersom det som ges ut idag mestadels är nutidshistoria.

Kma, Kma.5 och Kma.59 låter vi vara som tidigare.

På knubbarna för Kma.6 och Nma kan man förslagsvis skriva: Ryssland, Ukraina, Vitryssland och Moldavien.

Och så avrundar vi med….

Återlämning Glöm inte att dra nya böcker på återlämning! Superviktigt för att de ska fångas in om det finns reservation på titeln.