Följeforskning

Om följeforskningen av Göta utveckling

Göta utveckling är ett treårigt projekt som syftar till att utveckla gemensamma bibliotekstjänster i Götasamarbetet. Detta för att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. I Göta utveckling ska alla digitala resurser knytas samman och bli fritt tillgängliga för att fungera optimalt för läsande, lärande och personlig utveckling. Målet är att fördubbla antalet aktiva användare och att 80 % av användarna ska uppleva att bibliotekens tjänster är enkla att hitta och använda. Projektet finansieras av regionala utvecklingsmedel.

Som steg i detta projekt går Götabiblioteken in i Libris, en ny digital plattform tas fram och all personal deltar i kompetensutveckling i den nya plattformen. 1 jan 2015 gick Götabiblioteken in i Libris. Dialog med användare kommer att ske under hela Göta utvecklingsprojektet.

Denna förändring kommer påverka det dagliga arbetet, förändrat arbetssätt på lokal, regional och nationell nivå och för det traditionella katalogiseringsarbetet.

Regionbibliotek Östergötland har bjudit in forskare från Bibliotekshögskolan i Borås att följa projektet Göta utveckling. Forskare ger en bakgrundsbild genom olika metoder och en historisk bild av den diskussion som förts de senaste decennierna kring katalogsamverkan på regional och nationell nivå. Tre områden har inledningsvis diskuterats:
– Organisationsförändring/lärande
– Katalogisatörens roll
– Förankring/implementering

3 jun 2015 Karen Nowé Hedvall medverkade på chefsgruppsmötet och observerade diskussionen kring kvalitet, bibliotekens uppdrag, visioner och mål, biblioteksstatistik samt digital delaktighet.

19 maj 2015 Karen Nowé Hedvall medverkade på Göta styrgrupp och bistod med tankar kring att utvärdera, dvs hur man gör praktiskt. Gruppen fick fundera kring utvärdering av Librisprojektet och Karens presentation fungerade som ett stöd för beslut kring uppföljning och utvärdering. Gruppen diskuterade för vem utvärderingen görs, vad som ska utvärderas och hur det kan göras på olika nivåer och med vilka metoder.

Utvärdera – hur gör man praktiskt

15 april 2015 Cecilia Gärdén medverkade på Chefsmötet på Götabiblioteken och gick igenom forskningsprojektet ”Förändring med hjälp av utvärdering” och några andra erfarenheter av utvärdering för verksamhetsutveckling. Genomgången följdes av diskussioner i mindre grupper. Till sist delade Cecilia ut papper där utvärderingsmetoderna ”minute paper” och ”muddiest point” användes.
Presentation_Forandring_med_hjalp_av_utvardering
Workshop_Utvardering_for_utveckling

27 mars 2015 Cecilia Gärdén deltog på Göta styrgrupp och redovisade resultat av enkäten från avstampsdagen.
Sammanställning av enkäten
Sammanställning av enkät från Göta avstamp-dagen

10 februari 2015 Göta avstamp: Alla grupper som arbetar med utvecklingen av Götabiblioteken träffades tillsammans med följeforskarna för att hitta former och delad referensram i ett gemensamt avstamp för att introducera följeforskningen av Göta utveckling 2014 – 2017. Under dagen presenterade RBÖ Göta samarbetets framväxt och Göta utveckling framåt, Götas strategiska medieplanering, Det digitala biblioteket och Librisprojektet. Forskarna Cecilia Gärdén och Karen Nowé Hedvall presenterade följeforskning som stöd för utvecklingsarbete och kompetensutveckling och lärande i arbetslivet: erfarenheter från biblioteksprojekt. Vi avslutade med diskussioner i smågrupper kring tre frågor.
Presentationer från 10 feb 2015:
Libris på Götabiblioteken Göta avstamp presentation 20150210
Följeforskning som stöd för utvecklingsarbete
Kompetensutveckling och lärande i arbetslivet
Cafébordsdiskussion Göta avstamp 20150210

Lästips finns i rapporten:
Gärdén, C. & Nowé Hedvall, K. (2014). Lärande i biblioteket. Utvärdering av KUB-projektet. Karlstad. Region Värmland. https://kubprojektet.files.wordpress.com/2014/10/webb_kubrapport.pdf

 

Annonser

4 reaktioner på ”Följeforskning

  1. Ping: Följeforskning | Göta Petter!

  2. Ping: Sammanställning av enkäten följeforskning | Göta Petter!

  3. Ping: Följeforskning på chefsmötet om utvärderingar | Göta Petter!

  4. Ping: Göta Petter! | LIBRISBLOGGEN

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s