Nyhetsbrev oktober

Barnboksnoteringar
Du har säkert redan noterat att barnboksnoteringar läggs in på katalogposter för barnbokstitlar (görs emellertid inte retroaktivt).

När du undrar varför katalogisatörerna…..
lägger reservationer och kanske till och med flyttar upp sin reservation (gud förbjude!) beror det på att de bedömer att de behöver ha titeln i sin hand för katalogisering, det handlar inte om några långlån, det har de lovat dyrt och heligt. Så snart titeln är katalogiserad går den självfallet ut i cirkulation igen.

Fritidshem
rör på sig och under oktober kommer titlar som handlar om fritidshem få ny klassning, de rör sig från Oh* till Em*.
Det har också gått ut som ett bibliografiskt meddelande.

Kurslitteratur och digitalt material på webben
mest för er kännedom vill Nyhetsbrevet belysa problematiken kring de många kursböcker som numera kommer med en kod som öppnar upp till användning av material på webben för läsaren/låntagaren.
Här har olika förlag olika rutiner för hur läsaren ska få denna access till webbmaterialet, t ex har Natur och Kultur inloggningen tryckt i boken och ger tillstånd till många samtidiga användare medan t ex Studentlitteratur vill att utlånande bibliotek registrerar ett användarnamn. Hos Liber å andra sidan är varje eLabb till en bok unik och ska kopplas till en viss e-postadress – det här således inte helt enkelt att lösa för ett bibliotek.

Här behövs en rutin för kurslitteratur med aktiveringskoder för alla Götabibliotek och frågan har diskuterats i både metadatagruppen och även gruppen för Götas medieförsörjning.
Nyhetsbrevet kan inte leverera en lösning här och nu, här får vi anledning att återkomma i frågan – metadata eller annan grupp, återstår att se.

Inköp av medier på utländska språk
En liten påminnelse rörande inköpstänket när det kommer till medier på utländska språk (här de språk som inte räknas som ”skolspråken”.)
Tänk på att göra dina inköp från de leverantörer som erbjuder katalogpost.
I dagsläget har inte katalogisatörerna kompetens för att katalogisera titlar på utländska språk eller språk som inte har latinska bokstäver. Titlar kan sökas i utländska kataloger men då krävs ett isbn.
Metadata avråder inköp från andra inköpskanaler än de som idag erbjuder katalogpost i samband med inköp.
Se de manualer som finns på Göta Petter-bloggen och Libris förvärvsrutin som finns på KB:s hemsida.

 

Annonser

Nyhetsbrev september

Nyhetsbrev september når alla katalogansvariga i Göta som också läggs som en bilaga här Nyhetsbrev september

Vi börjar med Kalle Anka
Notera att katalogposterna ser lite annorlunda ut nu när det gäller Kalle Anka.
Sök på ”Kalle Anka den kompletta årgången” så förstår vad nyhetsbrevet vill förmedla.
Vi följer nu Libris praxis och huvuduppslaget i de nya katalogposterna är nu Kalle istället för Walt.
Äldre katalogposter kommer inte att ändras.

Islänningarna en gång till (gamla nyheter är också nyheter)
Så där, nu är islänningarna klara, bibliografiskt meddelande har gått ut till katalogansvarig.
Islänningarna har nu som sig bör sitt förnamn som sitt huvuduppslag.

Läroböcker utan cd
Som ankomstregistrerare är det viktigt att uppmärksamma att det kan komma läroböcker som inte längre har någon cd – och det trots att det står så i Librisposten.
Det här har Göta löst genom att göra Book-itposter till berörda titlar.
Problemet är att nybeställningar som görs lägger sig på Librisposten så var uppmärksam vid ankomstregistrering och koppla om till rätt Book-itpost om mediet du har köpt saknar cd.
Om det inte finns någon Book-itpost – meddela katalogisatörerna via metadatabrevlådan.

Läroböcker utan cd part two
Hittar du läroböcker eller andra titlar där katalogposten indikerar att det ska finnas med en cd och cd:n är borttappad/trasig? Låt inte sådana titlar gå ut i cirkulation utan att allt som ska vara med verkligen är med (gallra istället!). Låntagare som lägger reservationer på webben utgår från att det som finns beskrivet i katalogposten också är med när de lånar mediet.

Inköp av skönlitteratur på engelska – kolla om utgåvan redan finns i Book-it
Vid inköp av skönlitteratur, gäller främst på engelska till barn och vuxna;
beställ med fördel den utgåva som det redan finns i Book-it! Då slipper vi ha olika katalogposter för samma titel och undviker också därmed att det blir flera olika reservationsköer på samma titel.
I de fall det är en bok som bara finns på en skola behöver man inte ta hänsyn till vilken upplaga som beställs.

Inköp hos huvudleverantör
En liten påminnelse till dig som köper in – du gör väl dina inköp hos rätt huvudleverantör och på konton kopplade till förvärvsrutinen?
Bra! Annars får man ingen katalogpost och nyutgivna titlar ska man inte behöva göra tillfälliga poster till.

Fjärrlån
En titel som är fjärrlån kan återlämnas var som helst i Göta men ska åka tillbaka till ansvarigt Göta-bibliotek som ansvarar för retur till ägande bibliotek utanför Göta.

Så rutin för hantering av fjärrlån är som följer;
1. återlämna boken
2. sänd boken åter till det bibliotek som lånat in boken, lägg i lämplig Götalåda
3. ansvarigt bibliotek tar bort fjärrlåneposten
Och kom ihåg att städa i din fjärrlånemodul regelbundet
Och till sist….

Du har väl anmält dig till katalogansvarigas träff 13 oktober?!
Anmäl dig på RBÖ:s sida – tiden är 9-12 och lokalen Götarummet. Självfallet bjuds det på en fika.

Nyhetsbrev metadata juni

Så här inför sommaren har nyhetsbrevet snyggats till en smula samt läggs som en bilaga här:
Nyhetsbrev juni
Men som alltid; du som är katalogansvarig har den viktiga funktionen att sprida informationen till dina kollegor!
Metadata tackar på förhand.

Och som katalogansvarig får du gärna boka in 13 oktober redan nu, då bjuder vi in till en infoträff, troligtvis i Linköping, vi får återkomma
om det. Anmäler dig gör du på RBÖ:s hemsida.

Frågor? Vänd dig till…
katalogfrågor; vänd dig till metadata@gotabiblioteken.se
system; vänd dig till gotasupport@gotabiblioteken.se

Och glöm inte;
Göta expects every woman and man to do its duty

Och med det tar nyhetsbrevet nu lite sommarledigt och så
ber jag att få önska er en synnerligen trevlig sommar och skön ledighet.

hälsningar
metadata-gänget
/genom Elisabeth

Bokcirkelpåsar
Det finns nu reviderade katalogposter för bokcirkelpåsar som alla i Göta kan lägga bestånd på.
Sök på bokcirkelpåse så ser du vilka titlar som i nuläget är katalogiserade.
Önskas annan titel? Mejla metadatas funktionsbrevlåda.
Varje bokcirkelpåse innehåller 8 exemplar av en och samma titel.

Islänningarna igen
Så där, följande islänning har nu sitt förnamn som sitt huvuduppslag; Indridason och Sigurdardottir står på tur, mao blir det Arnaldur resp Yrsa och Steinunn som huvuduppslag.
Arbetet fortsätter under hösten.

Tillfällig post
Observera att….
när du har fyllt i en mall för ”tillfällig post” – kom ihåg;
lägg bestånd på posten, det går alldeles utmärkt, då kan titeln gå ut i cirkulation på ”tillfällig post”, skicka därefter katalogposten ”tillfällig post” till metadatas funktionsbrevlåda för fullständig katalogisering (se manual på Göta Petter-bloggen för hur man gör när man skickar post).

Katalogisatör ersätter ”tillfällig post” med en fullständig katalogpost och beståndet påverkas inte av detta. Katalogisatör mejlar inte enskilt bibliotek när fullständig katalogpost är klar.
Tomma ”tillfällig post” tas bort genom regelbundna körningar, det är därför viktigt att man lägger ett bestånd på en gång.
Känner man sig osäker på hur man fyller mallen ”tillfällig post” är man välkommen att höra av sig till metadata för att få hjälp.

Och tillfällig post använder du endast till titlar som beställs från en leverantör som inte levererar katalogpost via Libris eller om det inte sedan tidigare finns i Libris eller i Book-it. Kanske du fått en titel i gåva, köpt något lokalt el dyl.

Signum och Adlibris
Med risk för viss upprepning så påminner vi om vikten av att fylla i signum när du köper böcker hos Adlibris.
AdLibris föreslår vid inköpstillfället inte längre något signum på helt nya titlar (obs! detta gäller from höstens utgivning) utan lämnar signumfältet tomt.
Det gör att du måste, för att få ett ryggsignum på boken, fylla i även detta fält. Det signum som du fyller i där ska sedan även fyllas i fältet för avvikande hylla (denna sida får du upp sedan beställningen skickats till AdLibris, men innan du skickat den till Bookit).

Om inte samma signum fylls i på båda ställen kan det bli svårt att hitta boken om katalogposten får ett annat hyllsignum av katalogisatörerna. Det är dessutom till hjälp för katalogisatörerna i de fall de har svårt att avgöra vilket signum titeln ska ha.

Tipsigt värre; när du lagt titlar i kundkorgen och fyllt i signum, skriv ut din lista och använd din lista när du fyller i signum avvikande hylla, det förenklar jobbet när man köper många titlar.
Tipsigt värre no 2; lägg inte för stora ordrar, dela hellre upp i flera eftersom ja, det är pilligt att fylla i signum hit och dit och det kan också bli tungt för systemet att ta emot.

Viktigt är också att den kollega som ankomstregistrerar är mycket uppmärksam på att ryggsignum överensstämmer med katalogpostens hyllsignum alt. avvikande hylla.

Och till vår hjälp har vi Götas hyllista. Den finns tillgänglig på Librisprojektets blogg: https://librisprojektet.wordpress.com/

Och slutligen….

Boka 13 oktober
Då bjuds katalogansvariga i Göta in till en träff, notera datumet i din kalender och klockslaget 9-12 redan nu om du är en av dessa – anmälan görs på RBÖ:s sida. Lokal återkommer vi om.

Jönköpings län mot Libris-kollektivet

En arbetsgrupp för Libris för folkbiblioteken i Region Jönköpins län har bildats:

En arbetsgrupp har formerats med ett antal representanter från länets bibliotek. Arbetsgruppens roll blir att fokusera på angelägna frågor utifrån idag både kända och okända ”fall”.
Viktigt är att vi tillsammans banar vägen för att underlätta ”resan” till en Libris-registrerande region.”

Läs mer här: http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=41581

Välkomna!

Librisuppföljning

Just nu pågår en uppföljning av övergången till Libris på Götabiblioteken. Vi talar med inköpare, ankomstregistrerare och katalogisatörer om de nya rutinerna och informationen kring det nya. Dokumentationen från uppföljningen kommer att finnas tillgänglig i den samlade projektdokumentationen och ligga till grund för den utvärdering av övergången som kommer att göras senare. Har du på Götabiblioteken synpunkter? Maila dem till projektledningen (kontaktuppgifter i högerspalten här på bloggen).

Nyhetsbrev metadata maj

Måndagmorgon och vad kan vara bättre än att kicka igång veckan med ett nyhetsbrev –
och som alltid; tänk på att sprida denna information till berörd kollega så att nyhetsbrevet når ut
till kollegor som sysslar med inköp, ankomstregistrering och självfallet för allmän kännedom.

Katalogposter från BURK
Kanske har ditt bibliotek skickat utländska titlar för katalogiseringsuppdrag till BURK före vår övergång till Libris?
När böckerna väl kommer tillbaka från Btj kontrollera att BURK-post har kommit in i Book-it, lokalisera boken på katalogposten och skicka därefter BURK-posten till metadatas funktionsbrevlåda.

Bestånd på katalogposter för e-böcker
Det har förekommit att vi får bestånd på katalogposter avsedda för e-böcker, KB är kontaktat och det verkar i samtliga fall röra sig om någon form av sammanblandning av ISBN från förlagens sida. KB och metadata åtgärdar dessa.
Här är det bra med fler ögon, när du ankomstregistrerar/lokaliserar på en katalogpost – var uppmärksam på vad det är för typ av katalogpost du har på skärmen och om något inte stämmer – felanmäl och gör det till metadatas funktionsbrevlåda.

och….
var också uppmärksam på själva innehållet i katalogposten; innehåller en katalogpost information om att titeln innehåller t ex cd-skiva, väska, annat föremål och liknande – skall det överensstämma med verkligheten.

Kringmaterial som medföljer köp av böcker
För att undvika att inköp av böcker med tillhörande föremål/leksaker odyl till vilka man inte önskar en katalogpost rekommenderas man att skaffa ett enskilt konto som inte är kopplat till förvärvsrutinen. Det är ett smidigt sätt att förenkla inköp av t ex gåvoböcker och titlar som man inte ämnar låna ut.
Vänd dig till Adlibris, kundtjänst.

Tomma katalogposter
är aldrig kul – om du tar in en katalogpost, se till att använda den tämligen omgående, lägg bestånd och låt inte posten ligga tom.

Atingo
14 maj stängde Atingo ned sin verksamhet och alla e-boksposter från Atingo är nu borttagna ur katalogen.

Nyförvärv
koppla aldrig nyförvärv till befintliga BURK-poster som finns i Book-it.
Välj alltid Librisposten, vid oklarheter kontakta metadatas funktionsbrevlåda.

Talbokshantering – inköp av nya titlar samt nedladdningar
Inköp
Eftersom Btj i dagsläget inte levererar preliminära poster på talböcker så måste dessa läggas in i mall för ”Tillfällig post – talbok” och sedan kopplas manuellt.
Det är först när talboken är färdiginläst som titeln katalogiseras i Libris.
När den sas färdiga talboken skall ankomstregistreras importeras posten från Libris. Den tillfälliga posten byts därefter ut mot Libris-posten.

Nedladdning
Det finns två mallar för nedladdade talböcker – en för vuxen och en för barn.
Fyll i mallen och lokalisera talboken. Dessa mallar skall endast användas för nedladdningar som biblioteket inte räknar med att behålla under någon längre tid. I de fall något bibliotek önskar införliva en nedladdning i sitt ”vanliga” bestånd så importeras istället en Librispost på vilken man sedan lokaliserar talboken.

Saknar du tillgång till ovan nämnda mallar hör av dig till metadata.

Pocket
nu blir det enklare att urskilja vilka titlar som är pocketutgåvor i träfflistor vid sökning i Book-it.
Katalogisatörer lägger in [pocketutg.] och observera att det gäller endast nyutgivna pocketutgåvor på svenska, vuxentitlar.

KUR-böcker
Sitter du med KUR-böcker som ska läggas in?
KUR-böcker (nyförvärv) görs ingen skillnad från annat nyförvärv som införskaffas utanför sedvanlig förvärvsrutin
dvs man lägger bestånd i Libris och erhåller på så vis en katalogpost.

Kokböcker
Då utgivningen inom dessa ämnen är så omfångsrik är nu avdelningarna Qcabb Dietmat och Qcabc Vegetarisk mat utbrutna och har fått egna hyllsignum vilket gör det möjligt att ge dessa en egen hylla.

Och så avrundar vi nyhetsbrevet denna gång med en liten påminnelse;
Kom ihåg att vid inköp hos Adlibris så måste du ange ryggsignum & avvikande hyllsignum vid inköpstillfället.

med vänliga hälsningar
metadatagänget/
genom Elisabeth

Göta expects every woman and man to do its duty

Utvärdering och avslutning

Hur ska Librisprojektet på Götabiblioteken utvärderas? Eller ska omställningen till Libris för Götabiblioteken utvärderas? Eller båda? Synpunkter, åsikter, kommentarer?

Librisprojektet på Götabiblioteken går mot sin avslutning. På tisdag den 19 maj är sista planerade träffen med Göta styrgrupp under projekttiden och projektet avslutas 30 jun. Den 25 jun kl 13-16 är det slutseminarium om projektet i Hörsalen på Linköpings stifts- och landsbibliotek. Anmälan till det görs här http://regionbibliotekostergotland.se/…/slutseminarium-libr….

Välkomna!