Att vara en del av Libriskollektivet

På mötet med katalogansvariga inom Götabiblioteken den 21 april blev resan synlig att från det enskilda biblioteket och ett arbetssätt att ibland göra lokala ändringar/anpassningar av katalogen, till att först ingå i kollektivet Göta med tretton andra bibliotek (med sina egen uppfattning av vad ”katalogen” är/bör vara), till att numera ingå i ”jättekollektivet” Libris, där eventuella ändringar slår igenom för folkbibliotekssverige (på god väg dit i alla fall). Det ställer krav på ett förändrat arbetssätt och syn på vad som ska finnas i katalogen och vad inte.

Annonser