Uppstart av Librisprojektet

Nu är projektet Införandet av Libris på Götabiblioteken igång!

Götabiblioteken kommer att från och med 2015 använda Libris för att katalogisera sina nyförvärv.

Denna blogg kommer att användas för att publicera information om projeket och hänvisa till resurser inom området.

Välkomna!

Mia Moberg
Projektledare Libris
Länsbibliotek Östergötland

Annonser