Nyhetsbrev november

Här är novembers nyhetsbrev som går ut i Göta.

Katalogposter till periodika 2016

Hurra! Nu finns det katalogposter till de periodikatitlar som vi prenumererar på i Göta, nu kan ansvariga sätta igång och jobba med utgivningsplaner för 2016.

Saknar du någon titel fast 649 titlar har skickats in i Book-it? Hör av dig till metadata på funktionsbrevlådan.

Stiftsposterna

Var uppmärksam när du lägger bestånd så att du inte använder en stiftspost! Osäker?

Kolla med din kollega som är katalogansvarig på ditt bibliotek.

Påminnelse; läroböcker utan cd

Som ankomstregistrerare är det viktigt att uppmärksamma att det kan komma läroböcker som inte längre har någon cd – och det trots att det står så i Librisposten.

Det här har Göta löst genom att göra Book-itposter till berörda titlar.

Problemet är att nybeställningar som görs lägger sig på Librisposten så var uppmärksam vid ankomstregistrering och koppla om till rätt Book-itpost om mediet du har köpt saknar cd. Det här är mycket viktigt för att inte låntagaren ska ”drabbas” i slutänden.

Om det inte finns någon Book-itpost – meddela katalogisatörerna via metadatabrevlådan.

 

MM-poster och Libra-poster; katalogvård i din lokala samling

Det finns många dubblettposter och MM- och Libra-poster knutna till olika lokalsamlingar i BOOK-IT. Från kataloghåll uppmanar vi er att gallra i ert bestånd och att plocka bort katalogposter som inte behövs. Men när det gäller lokalsamlingar är gallring inte ett alternativ eftersom lokalsamlingens tryck ska finnas även i framtiden. Ett sätt att hjälpa till att rensa i katalogen är att gå igenom sin lokalsamling tryck för tryck och kolla mot katalogen. Sök på titel och lokalisera om till Libris eller Burk-post och gallra överflödig post. Finns ingen sådan post sök i Libris. Lägg bestånd där och posten kommer in nästa dag. Lokalisera till den posten och ta bort den gamla posten. Om det inte finns vare sig alternativ Libris- eller Burk-post i BOOK-IT eller en post i Libris måste den gamla posten vara kvar.

Det innebär en del arbete att jobba på detta sätt men lokalsamlingen är viktig och ofta inte så jättestor. Med tanke på framtida överföring av Götas bestånd till Libris så är detta ett bra sätt att förbereda.

Hyllsignum Kma

För de bibliotek i Göta som önskar dela upp hyllsignum för Kma gäller följande;

Ryssland (Kma); Ukraina (Kmad); Vitryssland (Kmae); Moldavien (Kmaf) på hyllsignum Kma.6 – på vilket det mesta troligtvis hamnar eftersom det som ges ut idag mestadels är nutidshistoria.

Kma, Kma.5 och Kma.59 låter vi vara som tidigare.

På knubbarna för Kma.6 och Nma kan man förslagsvis skriva: Ryssland, Ukraina, Vitryssland och Moldavien.

Och så avrundar vi med….

Återlämning Glöm inte att dra nya böcker på återlämning! Superviktigt för att de ska fångas in om det finns reservation på titeln.

Annonser

Nyhetsbrev oktober

Barnboksnoteringar
Du har säkert redan noterat att barnboksnoteringar läggs in på katalogposter för barnbokstitlar (görs emellertid inte retroaktivt).

När du undrar varför katalogisatörerna…..
lägger reservationer och kanske till och med flyttar upp sin reservation (gud förbjude!) beror det på att de bedömer att de behöver ha titeln i sin hand för katalogisering, det handlar inte om några långlån, det har de lovat dyrt och heligt. Så snart titeln är katalogiserad går den självfallet ut i cirkulation igen.

Fritidshem
rör på sig och under oktober kommer titlar som handlar om fritidshem få ny klassning, de rör sig från Oh* till Em*.
Det har också gått ut som ett bibliografiskt meddelande.

Kurslitteratur och digitalt material på webben
mest för er kännedom vill Nyhetsbrevet belysa problematiken kring de många kursböcker som numera kommer med en kod som öppnar upp till användning av material på webben för läsaren/låntagaren.
Här har olika förlag olika rutiner för hur läsaren ska få denna access till webbmaterialet, t ex har Natur och Kultur inloggningen tryckt i boken och ger tillstånd till många samtidiga användare medan t ex Studentlitteratur vill att utlånande bibliotek registrerar ett användarnamn. Hos Liber å andra sidan är varje eLabb till en bok unik och ska kopplas till en viss e-postadress – det här således inte helt enkelt att lösa för ett bibliotek.

Här behövs en rutin för kurslitteratur med aktiveringskoder för alla Götabibliotek och frågan har diskuterats i både metadatagruppen och även gruppen för Götas medieförsörjning.
Nyhetsbrevet kan inte leverera en lösning här och nu, här får vi anledning att återkomma i frågan – metadata eller annan grupp, återstår att se.

Inköp av medier på utländska språk
En liten påminnelse rörande inköpstänket när det kommer till medier på utländska språk (här de språk som inte räknas som ”skolspråken”.)
Tänk på att göra dina inköp från de leverantörer som erbjuder katalogpost.
I dagsläget har inte katalogisatörerna kompetens för att katalogisera titlar på utländska språk eller språk som inte har latinska bokstäver. Titlar kan sökas i utländska kataloger men då krävs ett isbn.
Metadata avråder inköp från andra inköpskanaler än de som idag erbjuder katalogpost i samband med inköp.
Se de manualer som finns på Göta Petter-bloggen och Libris förvärvsrutin som finns på KB:s hemsida.

 

Nyhetsbrev september

Nyhetsbrev september når alla katalogansvariga i Göta som också läggs som en bilaga här Nyhetsbrev september

Vi börjar med Kalle Anka
Notera att katalogposterna ser lite annorlunda ut nu när det gäller Kalle Anka.
Sök på ”Kalle Anka den kompletta årgången” så förstår vad nyhetsbrevet vill förmedla.
Vi följer nu Libris praxis och huvuduppslaget i de nya katalogposterna är nu Kalle istället för Walt.
Äldre katalogposter kommer inte att ändras.

Islänningarna en gång till (gamla nyheter är också nyheter)
Så där, nu är islänningarna klara, bibliografiskt meddelande har gått ut till katalogansvarig.
Islänningarna har nu som sig bör sitt förnamn som sitt huvuduppslag.

Läroböcker utan cd
Som ankomstregistrerare är det viktigt att uppmärksamma att det kan komma läroböcker som inte längre har någon cd – och det trots att det står så i Librisposten.
Det här har Göta löst genom att göra Book-itposter till berörda titlar.
Problemet är att nybeställningar som görs lägger sig på Librisposten så var uppmärksam vid ankomstregistrering och koppla om till rätt Book-itpost om mediet du har köpt saknar cd.
Om det inte finns någon Book-itpost – meddela katalogisatörerna via metadatabrevlådan.

Läroböcker utan cd part two
Hittar du läroböcker eller andra titlar där katalogposten indikerar att det ska finnas med en cd och cd:n är borttappad/trasig? Låt inte sådana titlar gå ut i cirkulation utan att allt som ska vara med verkligen är med (gallra istället!). Låntagare som lägger reservationer på webben utgår från att det som finns beskrivet i katalogposten också är med när de lånar mediet.

Inköp av skönlitteratur på engelska – kolla om utgåvan redan finns i Book-it
Vid inköp av skönlitteratur, gäller främst på engelska till barn och vuxna;
beställ med fördel den utgåva som det redan finns i Book-it! Då slipper vi ha olika katalogposter för samma titel och undviker också därmed att det blir flera olika reservationsköer på samma titel.
I de fall det är en bok som bara finns på en skola behöver man inte ta hänsyn till vilken upplaga som beställs.

Inköp hos huvudleverantör
En liten påminnelse till dig som köper in – du gör väl dina inköp hos rätt huvudleverantör och på konton kopplade till förvärvsrutinen?
Bra! Annars får man ingen katalogpost och nyutgivna titlar ska man inte behöva göra tillfälliga poster till.

Fjärrlån
En titel som är fjärrlån kan återlämnas var som helst i Göta men ska åka tillbaka till ansvarigt Göta-bibliotek som ansvarar för retur till ägande bibliotek utanför Göta.

Så rutin för hantering av fjärrlån är som följer;
1. återlämna boken
2. sänd boken åter till det bibliotek som lånat in boken, lägg i lämplig Götalåda
3. ansvarigt bibliotek tar bort fjärrlåneposten
Och kom ihåg att städa i din fjärrlånemodul regelbundet
Och till sist….

Du har väl anmält dig till katalogansvarigas träff 13 oktober?!
Anmäl dig på RBÖ:s sida – tiden är 9-12 och lokalen Götarummet. Självfallet bjuds det på en fika.

Nyhetsbrev metadata extra

Hej,

här kommer ett extra nyhetsbrev från metadata!

Förhoppningsvis har ni redan erhållit information från Adlibris i ett separat mejl – men för att vara på den säkra sidan pytsar vi ändå ut detta
till er kollegor i Göta samt en informationsdel från oss i metadatagruppen

Vänligen sprid nedanstående information till kollegor (inköp/ankomstreg/alt annan) i din organisation för kännedom.

Då AdLibris vid inköpstillfället inte längre föreslår något signum på helt nya titlar (from höstens utgivning) utan lämnar signumfältet tomt så måste du, för att få ett ryggsignum på boken, fylla i även detta fält. Det signum som du fyller i där ska sedan även fyllas i i fältet för avvikande hylla (denna sida får du upp sedan beställningen skickats till AdLibris, men innan du skickat den till Bookit).

Om inte samma signum fylls i på båda ställen kan det bli svårt att hitta boken om katalogposten får ett annat hyllsignum av katalogisatörerna. Det är dessutom till hjälp för katalogisatörerna i de fall de har svårt att avgöra vilket signum den ska ha.

Viktigt är också att den kollega som ankomstregistrerar är uppmärksam på att ryggsignum överensstämmer med katalogpostens hyllsignum alt. avvikande hylla.

Till vår hjälp har vi Götas hyllista. Den finns tillgänglig på Librisprojektets blogg: https://librisprojektet.wordpress.com/
Med vänlig hälsning
metadata-gänget
/genom Elisabeth

Nyhetsbrev metadata april

Hej kollegor i Göta,

redan april månad och det är vår i hela Göta, det firar vi med ett nyhetsbrev.

Nya objektkoder
för att underlätta att sökning och presentation av på medietyperna storstil och blu-ray har
helt nya och egna objektkoder skapats;
för storstil (S) och blu-ray (GB).

Mp3
vidare har också de medier som enbart består av mp3 nu gjorts sökbara i Arena.

Islänningar
kollegor i Göta uppmanas att vara uppmärksamma på titlar skrivna av isländska författare!
BURK har använt sig av en gammal praxis vad gäller författarnamn på isländska och när vi nu följer
Libris är huvuduppslaget på författarens förnamn (inte efternamn som tidigare).

Kontrollera därför vid ankomstregistrering att medier du beställer har rätt namn understryket.

Hyllista
en lista över Götas hyllsignum finns nu tillgänglig – använd den när du gör mediabeställningar.
Listan finns tillgänglig via Librisbloggen, under Manualer.

Tomma katalogposter
det finns i nuläget runt 5000 tomt ekande katalogposter i Book-it.
Under vecka 17 påbörjas arbetet med att rensa bort dessa.

Förlag Ett
när du beställer från Förlag Ett; fyll inte i hyllsignum.
Manualen är under revidering.

Och som alltid; skicka detta nyhetsbrev vidare till den det berör!

Och vid det här laget känner ni till att frågor skickas till….
katalog; metadata@gotabiblioteken.se
system; gotasupport@gotabiblioteken.se

med vänlig hälsning
Metadatagänget
/genom Elisabeth

Nyhetsbrev metadata mars

Hej kollegor i Göta,

tre månader med Libris och det har blivit dags för mars månads nyhetsbrev.

Det här med avvikande signum när du handlar…..
Vi har förstått att man kanske inte alltid tänker på att ange avvikande hyllsignum när man lägger sin beställning hos Adlibris och Btj.
Det här är ett viktigt moment eftersom katalogpostens hyllsignum kan bli ett annat än bokens ryggsignum.
Librisposter har inget hyllsignum, detta läggs av katalogisatörerna i Göta.

Glöm därför inte att ange ditt avvikande hyllsignum vid köp från Adlibris och Btj.

Ett tips! För att förenkla ditt arbete vid inköp kan följande arbetsgång vara tänkbar;
när du har gjort en stor (eller liten) beställning med många (eller få) titlar kan du med fördel skriva ut din inköpslista när du når sidan 6 i manualen för Beställning från Adlibris (Bekräfta).
Den utskrivna listan har du användning av när du ska fylla i Lokalt hyllsignum, sidan 8 i manual för inköp hos Adlibris
(observera att det i Adlibris webbformulär står ”Avvikande hyllsignum”).

Fyll nu i hyllsignum enligt din inköpslista.

Kom ihåg att alltid föra över din beställning till Book-it vid köp.
Det gör du genom att välja ”Skicka” hos Adlibris, ”Slutför köp” i Btj och hos Förlag Ett står det ”Lägg in order i Book-it”.

Ta också för vana att checka av dina beställningar i Förvärv så att du ser att din beställning är kopplad.
När det gäller beställningar från Förlag Ett måste du alltid koppla manuellt.

Lokalisera på bef katalogpost
Om du lokaliserar på en bef katalogpost i Book-it ska du inte lägga bestånd i Libris eftersom då Libris skickar iväg katalogposten på nytt till Book-it, vilket resulterar i dubbla poster och merarbete.

Tidningar och tidskrifter
För tidningar och tidskrifter finns det två olika sorters katalogposter; översiktsposter och årgångsposter.
Översiktsposter syns inte i Arena, finns till för administrationen av tidningar och tidskrifter i periodikamodulen och på dessa lägger man aldrig något bestånd.
Årgångsposter däremot finns för varje år och det är här man lägger sitt biblioteks bestånd.
Saknar du katalogpost för tidning/tidskriftstitel – vänd dig till metadatas funktionsbrevlåda; metadata@gotabiblioteken.se

Och så till sist ett förtydligande;
det är alltså Götas nyförvärv vi får bestånd för i Libris – vi har inte på något vis lagt in Götas totala bestånd i Libris.

Och skicka detta nyhetsbrev vidare till den det berör!

Och frågor…
rörande katalog ställs med fördel till metadata@gotabiblioteken.se
systemfrågor däremot hänvisas till gotasupport@gotabiblioteken.se

med vänlig hälsning
Metadatagänget
/genom Elisabeth

Nyhetsbrev metadata februari

Hej kollegor i Göta,

här kommer februaris nyhetsbrev från oss i metadatagruppen.
Vi tar väl de olika spörsmålen i alfabetisk ordning denna måndag i februari….

Etiketter
Vid det här laget har nog alla uppmärksammat att de sk intelligenta etiketterna inte längre kan
användas vid ankomstregistrering.
Vid ankomstreg. – sök upp på isnb eller författarens namn.

Fjärrlån
det är dags att städa i fjärrlånemodulen.
Fjärrlån som är äldre än 6 månader – då är det lämpligt att ta bort fjärrlåneposten.
Tänk på att det inte räcker med att returnera exemplaret, för att katalogposten ska försvinna
måste du aktivt ta bort den.
Så här gör du;
• Gå till fjärrlån
• bocka för rutan för returnerade
• välj leverans till ditt eget bibliotek
• Sök
nu kan du gå igenom listan i lugn och ro, välj ”Ta bort” för att fimpa fjärrlåneposten.

Tänk på att tomma fjärrlåneposter som du vid sökning ibland stöter på i Expert-sök
kan vara fjärrlån som är gjorda i en annan kontoorganisation, det kan tex vara en skola som gjort fjärrlånet.
Du ser emellertid endast katalogposten som för dig ser ut att sakna bestånd.

Inköp av outrustat
Ibland vill man köpa in outrustade böcker, dessa inköp vill man inte ha in i katalogen i de fall
då man t ex ämnar ha böckerna som gåvoböcker.
Vi rekommenderar att man skaffar ett särskilt konto för dessa inköp hos Adlibris,
ett konto för outrustat som inte är kopplat till Libris förvärvsrutin.

Katalogposter.
om du lokaliserar direkt på en katalogpost – var observant!
Det finns många varianter av poster där ute… e-boksposter, fjärrlåneposter, stiftsposter.
Var uppmärksam så att du väljer rätt post.

Och, om du har importerat en post från Libris, tänk på att knyta bestånd
inom två arbetsdagar annars finns det en risk att posten plockas bort då tomma
katalogposter rensas bort kontinuerligt.

Metadatatratten
På mötet för systemansvariga i Göta i januari kom ett önskemål om att de mejl som
kommer från metadatatratten ska ställas till den funktionsbrevlåda som Götasupporten har.
Kan du som läser detta nyhetsbrev ombesörja att den kollega som tar emot metadatatrattsmejl
mejlar direkt till mig så att vi i metadata kan checka av att vi styr om dessa mejl rätt,
tackar på förhand.

Tidskrifter
Behöver du katalogposter till tidskrifter? Mejla till metadatas funktionsbrevlåda.

Ämnesord
preliminära katalogposter är som du kanske sett inte försedda med ämnesord.
NB lägger ämnesord på facklitteratur, Sv. barnboksinstitutet på barnlitteratur.
Skönlitteratur däremot har folkbiblioteken i Libris ett gemensamt ansvar för.
KB håller i arbetsgrupper för genrer och ämnesord och vi i Göta funderar som bäst på hur vi smidigast ska
ombesörja detta.

Och sist men inte minst – kom ihåg att skicka det här nyhetsbrevet vidare till den det berör, missa
inte att pytsa det vidare till en berörd skolkollega som du ev har i din kommun!

Och frågor…
rörande katalog ställs med fördel till metadata@gotabiblioteken.se
systemfrågor däremot hänvisas till gotasupport@gotabiblioteken.se

Och det var det hele för denna gång,

med vänlig hälsning
Metadatagänget
/genom Elisabeth