Utbildning för katalogansvariga

Librisprojektet på Götabiblioteken har genomfört en utbildning för katalogansvariga från de olika Götabiblioteken för att gå igenom vad som sker (bakom kulisserna) i samband med katalogpostöverföringen. Det var dels tankar kring hur vi delar information och dels hur vi samarbetar kring postförsörjningen. Katalogansvariga fyller en viktig funktion i att förmedla information i katalogrelaterade frågor och att se till att rutiner slår igenom. Varje månad skickar metadatagruppen ut ett nyhetsbrev https://librisprojektet.wordpress.com/tag/nyhetsbrev/ som är ett slags ”bibliografisk service” till Götabiblioteken. Katalogansvariga fungerar också som kontaktperson in till kataloggruppen och kan samla ihop frågeställningar. Dokumentation från mötet kommer under våren.

Annonser